Pristup

Da bismo osigurali da vodeće ideje za društveno-ekonomske promene u ruralnim oblastima budu potpuno razrađene i održive, usvojili smo pristup koji pruža kritično intervenisanje na tri nivoa – na nivou organizacije, grupe i sektora.

1. Podrška LAG-ovima

Lokalne akcione grupe (LAG-ovi) su motori društveno-ekonomskih promena u ruralnim sredinama i modeli koje ruralno stanovništvo treba da sledi. Leader Plus identifikuje i investira u vodeće ruralne donosioce promena i pomaže im da ostvare maksimalni društveni i ekonomski uticaj.

2. Promovisanje ruralnog umrežavanja

Grupe i mreže LAG-ova radeći zajedno ubrzavaju i šire društveni i ekonomski uticaj LEADER i VP pristupa. Leader Plus mobiliše i povezuje zajednice donosioca promena iz ruralnih sredina i razvija obrasce efikasne saradnje koja donosi promene u svim oblastima ruralnog razvoja u Srbiji.

3. Izgradnja infrastrukture za sektor

Nacionalna mreža ruralnih donosioca promena – LAG-ovi – zahteva alate i podršku sistema kako bi isporučila održiva društveno-ekonomska rešenja u ruralnim oblastima. Leader Plus kreira potrebnu infrastrukturu i okvire za partnerstva koji daju društvenu i ekonomsku vrednost kao što su:

• povezivanje biznis i akademskog sektora,

• podrška nacionalnoj, pokrajinskoj i lokalnoj administraciji u programiranju i implementaciji nacionalnih i IPA/RD prioriteta i mera,

• pristup podršci baziranoj na pristupu Venture Philanthropy (VP) za ruralne društvene inovatore i preduzetnike.

FaLang translation system by Faboba
Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3