Preuzimanje vođstva

Godinama unazad, LEADER pristup se dokazao kao efikasan alat za dodelu moći ’ljudima na terenu‘ kako bi procenili izazove i šanse sa kojima se suočavaju, izneli svoje ideje kao odgovor na te izazove i ostvarili ih u realnosti.

Vredne naučene lekcije iz tekućeg perioda 2007-2013 biće primenjene kako bi se ostvario odgovarajući uticaj LEADER pristupa u potpunosti posle 2013 i dalje povećavalo njegovo učešće.

Kako bi ispunio svoju misiju, LEADER pristup mora biti što dostupniji svakome sa zahtevanim nivoom posvećenosti i inovativnog duha. Međutim, za efikasnu upotrebu LEADER pristupa, potrebna je ekspertiza koju određene grupe potencijalni partneri mogu imati u manjoj meri nego neke druge. Stoga, posle 2013. godine jači akcenat biće stavljen na izgradnju neophodnih kapaciteta kako bi se maksimizirao pozitivni uticaj LEADER pristupa. I nacionalna i regionalna podrška biće dostupne kako bi se obuhvatila pripremna faza tokom koje lokalne akcione grupe (LAG-ovi) mogu da izgrade svoju bazu znanja i veština za implementaciju LDS-a koja kasnije sledi.

Kao poseban zahtev za potencijalne nove LAG-ove koji nisu bili uključeni u LEADER tokom perioda od 2007-2013. godine, biće uveden novi ’LEADER Start-Up Toolkit‘, kako bi se prilagodili potrebama date teritorije. Potencijalnim novim LAG-ovima koji budu koristili ovaj skup alata biće pružena podrška u izgradnji kapaciteta a takođe će svoje mogućnosti moći da okušaju u manjim pilot projektima.

FaLang translation system by Faboba
Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3