Fokusne oblasti intervencije

Da bi postigli uspeh i bili održivi, kao i poslovni preduzetnici, LAG-ovi zahtevaju podršku struktura skrojenih prema njihovim potrebama. Lider Plus gradi infrastrukturu koja podržava rast i širenje oblasti ruralnih socijalnih inovacija i preduzetništva, uključujući i pristup IPA/RD-u 2014-2020.   

Politika ruralnog razvoja i na lokalnom i na nacionalnom nivou mora imati jasnu misiju kao bi IPA/RD 2014-2020 uspeo ostvariti svoj pun potencijal i najveći uticaj u ruralnim zajednicama u Srbiji. Ova misija mora biti u saglasnosti sa ciljevima CAP kao celine, kao i sa strategijom Europe 2020, koja objašnjava zašto i kako budući ekonomski rast u EU treba da bude pametan (zasnovan na znanju i inovacijama), održiv (u skladu sa dugoročnim potrebama planete) i inkluzivan (koristan za celo društvo).   

U skladu sa strategijom Evropa 2020 i sveukupnim CAP ciljevima, glavna misija EU politike ruralnog razvoja od 2014 do 2020 može se definisati u pogledu tri dugoročna strateška cilja, koji treba da doprinesu:

  1. konkurentnosti poljoprivrede;
  2. održivom upravljanju prirodnim resursima i akciji protiv klimatskih promena;
  3. ravnomernom teritorijalnom razvoju ruralnih oblasti. 

Ovi RDP prioriteti i njihove pripadajuće "oblasti intervencije" će obezbediti osnovu za pružanje podrške IPA/RD 2014-2020 srpskim seoskim područjima. Kao važne teme ističu se ’podsticanje inovacija’; 'doprinos ublažavanju klimatskih promena i prilagođavanju'; i ’briga za životnu sredinu' koje se smatraju zajedničkim ciljevima svih IPA/RD prioriteta i oblasti intervencije.

Predloženi RDP prioriteti i oblasti intervencije za period 2014-2020:

FaLang translation system by Faboba
Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3