Efikasnost resursa i zaštita klime

Prioritet 5: Promovisanje efikasnosti resursa i podrška okretanju ka nisko karbonskoj i klimatski prilagodljivoj ekonomiji u poljoprivredi, sektoru hrane i šumarstvu.

U svim privrednim sektorima, tokom odvijanja 'pametnog' i 'održivog' rasta mora se voditi računa o oskudnim resursima. U poljoprivredi, energija i voda moraju se efikasnije koristiti (u poljoprivrednim gazdinstvima  potroši se 24% od ukupnih zahvatanja voda u EU) smanjenjem  emisije gasova sa efektom staklene bašte i skladištenjem ugljenika. Poljoprivreda i drugi ruralni sektori mogu da ponude osnovne sirovine za korišćenje u bioekonomiji .  

Oblasti intervencije:

1. Povećanje efikasnosti korišćenja vode u poljoprivredi.

2.Povećanje efikasnosti korišćenja energije u poljoprivredi i preradi hrane.

3. Olakšavanje snabdevanja i korišćenja obnovljivih izvora energije, nus proizvoda, otpada, ostataka i  drugih neprehrambenih sirovina za bioekonomiju.

4. Smanjenje emisije azot oksida i metana u poljoprivredi.

5. Podsticanje skladištenja ugljenika u poljoprivredi i šumarstvu.

FaLang translation system by Faboba
Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3