Pilot LEADER mera 2014-2015: Inicijativa civilnog društva

Autor Super User on .

Leader mera za ruralni razvoj iz nacionalnih sredstava 2014-te i iz sredstava IPA RD 2015-te: inicijativa civilnog društva.

Lokalne akcione grupe nastale u okviru Leader Initiative Serbia (www.li-serbia.rs) udružile su se saorganizacijama civilnog društva za ruralni razvoj u okviru zajedničke misije: da podrže državnu upravu u procesu zajedničkog i javnosti dostupnog kreiranja, pregovaranja i usvajanja Mere 202 ruralnog razvoja, u okviru IPA II. 

Svojim iskustvom, vremenom i ostalim resursima, partneri će preuzeti značajan deo posla, i tako doprineti efikasnijoj međusektorskoj saradnji na svim nivoima javene uprave nadležne za ruralni razvoj.

Ruralni razvoj u Srbiji se nalazi u kritičnoj fazi. Nedostatak ljudskih resursa, komunikacije i među-sektorske saradnje na svim nivoima javne uprave nadležne za EU integraciju sektora za ruralni razvoj, sprečava ruralne oblasti Srbije u korišćenju IPA fondova za ruralni razvoj. Godišnji iznosi o kojima govorimo ovde su okvirno 50 miliona evra za ruralni razvoj iz IPA RD 2014-2020, što je na primer 11 puta ukupna sredstva za Exchange 4 ili 20 puta ukupna sredstva za Civil Society Facility program EU.

Na lokalnom/regionalnom nivou, formirane su 22 potencijalne lokalne akcione grupe (LAG), sa 605 interesnih grupa u okviru ruralne oblasti, lokalnim strategijama razvoja i voljom i željom za preduzimanje pozitivnih mera u pravcu približavanja EU standardima i kvalitetu življenja u ruralnim oblastima.

Ministarstvo poljoprivrede je polovinom 2013-te prvi put jasno potvrdilo da im je potrebna podrška civilnog društva za akreditaciju Mere 202, i problem da ne postoji ni približno dovoljan broj osoba dostupnih za saradnju sa organizacijama civilnog društva u pogledu politike ruralnog razvoja unutar IPA II. Nedovoljan broj obučenih ljudi problem je koji je prisutan i u Upravi za agrarna plaćanja.

SECO za ruralni razvoj bi trebalo da zauzme aktivniju ulogu, u odnosu na konsultativnu u informativnu ulogu koju trenutno obavlja. Uz aktivnu i institucionalizovanu ulogu organizacija civilnog društva, politika ruralnog razvoja i akreditacija Mere će postati više transparentni, sam proces će biti efikasniji i stanovnici ruralnih oblasti će dobiti poboljšanu uslugu i pristup fondovima ruralnog razvoja.

Kako bi obezbedili podršku i saradnju sa javnom upravom u procesu pripreme Mere 202 za akreditaciju do 2015. godine i radi ispunjavanja neophodnih operativnih preduslova, grupa “Leader Inicijativa u Srbiji” će kontinuirano pružati podršku u vidu stručnosti, vremena i ostalih sredstava iresursa svojih organizacija.

 
FaLang translation system by Faboba
Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3