Projects

LEADER Inicijativa u Srbiji

LIS pruža pomoć u rangiranju stejkholdera – na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou – kao bi se izvršile pripreme za dalju implementaciju LEADER pristupa u ruralnom razvoju u Srbiji.

Poljoprivredna i ruralna konvencija - ARC 2020

ARC2020 je platforma više stejkholdera koja okuplja preko 150 mreža i organizacija civilnog društva (iz 22 države članice EU) koji svi rade na problemima vezanim za primenu Zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije (Common Agricultural Policy - CAP).

Informisanje građana Južnog Banata o mogućnostima IPARD-a

Zemljama kandidatima za prijem u EU će biti pružena pomoć vezano za komponentu Ruralni razvoj Instrumenta za predpristupnu pomoć – IPA, putem posebnog instrumenta koji se naziva IPARD - Instrument za predpristupnu pomoć u Ruralnom razvoju.

U Alibunaru niste sami

Pružanjem usluga kućne nege, Opština Alibunar vodi računa o starijoj populaciji i stvara nova radna mesta za lokalno stanovništvo kao i za izbegla i unutrašnje raseljena lica.

Banatska obrazovna gazdinstva

Obrazovna gazdinstva predstavljaju vezu između grada i sela i edukativni element kojim sve pravi uvod u poslove koje je potrebno izvršiti kako bi se proizvela hrana koju svakodnevno konzumiramo. Banatska obrazovna gazdinstva uspostavljaju vezu između vlasnika domaćinstva i njegove teritorije i pružaju dodatni prihod vlasnicima domaćinstava i povećavaju njihovu ulogu pružajući im mogućnost da promovišu i dodaju vrednost lokalnim proizvodima i uslugama.

Ukusi i mirisi Deliblatske Pešcare

Na teritoriji Deliblatske peščare, pored meda, postoje i drugi lokalni proizvodi sa jedinstvenim karakteristikama i visokim potencijalnom za komercijalizaciju. Stoga, lokalni proizvođači su odlučili da prate trendove u EU i koncentrišu svoje napore ka pružanju podrške u identifikaciji, razvoju i promovisanju specifičnih, jedinstvenih lokalnih proizvoda i usluga koji najviše obećavaju u cilju povećanja konkurentnosti.
FaLang translation system by Faboba
Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3